Antalya Nakliye Antalya Nakliye 2008 4 Nisanda Resmi Olarak Kuruldu web Siteleri

https://antalyanakliye.com
https://antalyanakliye.net
https://antalyanakliye.org

Şu Anda 10 Kasım 2020 İtibari ile İnternet üzerinden gen.tr .top. .club ve ve hatta com.tr uzantılarını bir şekilde alıp, kendini Antalya Nakliye olarak insanlara tanıtan ve utanmadan, Antalya Nakliye nin kurucusu Osman Bey i sorduğunuzda, Birazdan gelecek ben yardımcı olayım şimdilik diyen asalaklar yüzünden. Birazcık İtibar zedelenmesi yaşıyoruz.

Antalya Nakliye Logo

Resimdeki Logo Firmamıza Aittir ve şu anda Faal Olarak Kullanmaktayız. Ayrıca Nakliyat Sektöründe Kullanılması için Birde Nakliyat.Pro Uygulaması Yaptık.

Onun da Logosu

Nakliyat Pro Logo

Markalarımızı Paylaşıp Sizlere Firmamız ile iş yapacaksanız Dikkat etmenizi, Aksi taktirde Sahtekar Kişiler ile Baş Başa Kalabileceğinizi Söylemek İstedik.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store