Antalya’da Lojistik

Lojistik hizmetleri A’danZ’ye kapsamlı bir hizmettir. Çalışma yapacağınız lojistik firma sizin tüm beklentilerinizi karşılayabilecek yeterlilikte olmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde yapmayı planladığınız tüm faaliyetlerin lojistiğini üstlenecek bir firmaya ihtiyaç duyarsanız, Antalya Nakliye, ailesi olarak bu beklentilerinizi karşılamaktan ve Sizlerle çalışmaktan mutluluk duyacağız.

Antalya Nakliye İletişim Bilgileri
+90 242 443 2410 | +90 242 417 8708
+90 545 625 5493 | +90 545 NAKLİYE

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store